Tumor Natkolenice

Pacijent je nakon ortopedskog pregleda upućen na dodatno dijagnostičko snimanje magnetnom rezonancom u našoj zdravstvenoj ustanovi  zbog bola,i otoka  natkolenice sa otežanim hodom.

Urađena je magnetna rezonanca  butne regije gde je konstatovano:
 
 

MR PREGLED LEVE FEMORALNE (NATKOLENE) REGIJE:

načinjeni su T1W i IR transverzalni ikoronalni tomogrami. Pre i nakon intravenske aplikacije paramagnetnog kontrasta urađeni su T1W FS transverzalni tomogrami.
 
Prisutna je masivna tumorska formacija heterogene strukture unutar levog m.QF pri čemu se raspoznaju ostaci m.RF i m.VL dok se ostale komponente m.QF ne detektuju usled infiltracije. M. sartorius i m. TFL su dislocirani. U nivou proksimalne metafize femura, tumor okružuje femur sa tri strane uz poštedu medijalnog aspekta cirkumferencije. Korteks nije invadiran.
 
Tumor je dimenzija 22x14x13cm (KKxLLxAP). Femoralni krvni sudovi su potisnuti tumorom medijalno i nisu obuhvaćeni masom. Tumor je lobuliran, predominatno T1 nešto višeg signala od signala mišića, T2 intermedijernog do hipersignala sa mestimičnim tečnim kolekcijama. Na posteriornom aspektu tumora se vidi mali fokus hemoragije. Na lateralnoj konturi tumora se vidi dugljasta lipomatozna komponenta koja je homogene strukture i signala zrelog masnog tkiva. Postkontrastno se detektuje rubno pojačanje signala.

Ishijadični nerv se nalazi u blizini tumora ali nije zahvaćen. U levom ingvinumu nema limfadenomegalije.

ZAKLJUČAK: VELIKI HETEROGENI TUMOR UNUTAR LEVOG m.QF SA OKRUŽIVANJEM PROKSIMALNE METAFIZE FEMURA A BEZ INVAZIJE KORTEKSA. FEMORALNI KRVNI SUDOVI NISU OBUHVAĆENI TUMOROM VEĆ SU POTISNUTI. Prema MR karakteristikama, u obzir dolazi liposarkom.

 

Prof Dr Semnic Robert, specijalista radiologije

 
 
Pacijent je upućen da se sa nalazom magnetne rezonance vrati kod ortopedskog – hirurga , radi dalje dijagnostike I odluke ooperativnom lečenju.