BLOG

Pojava bolova praćena bockanjem u prva tri i po prsta i delu dlana i utrnulošću šake sa suvoćom kože ili bez nje obično ukazuje na karpal tunel sindrom. Radi se o uklještenju središnjeg ( medijalnog ) živca u kanalu ručja - karpalnom kanalu.

DETALJNIJE

Magnetna rezonanca glave je metoda izbora u dijagnostici zapaljenskih procesa mozga I moždanih ovojnica, krvarenja unutar lobanje, cista, tumora mozga, parazitarnih oboljenja sa pojavom cista u tkivu, hroničnih glavobolja I ostalih neuroloških oboljenja.

DETALJNIJE

Reproduktivno zdravlje žene, u velikoj meri se može sačuvati i unaprediti redovnim ginekološkim pregledima. Ginekološki problemi mogu nastupiti u najranijem dečijem uzrastu, tokom pubertetskog razvoja devojčice i reproduktivnog perioda žene ali i u periodu menopauze. 

DETALJNIJE

Lekar opšte medicine je lekar kome se pacijent prvom obraća u slučaju zdravstvenih problema. On treba da bude ono što se naziva porodični lekar. Naša ustanova se trudi da lekar opšte medicine vodi računa o zdravlju svih članova porodice i time što ih dugo poznaje lakše donosi odluku o njihovoj dijagnozi i daljem lečenju. 

DETALJNIJE