BLOG

Akutna upala zida žučne kese ili akutni holecistitis je česta bolest na našim prostorima koja je uglavnom udružena sa pojavom kamenaca. U zavisnosti od simptomatologije i ozbiljnosti situacije pribegava se različitim tretmanima. Najpre se utvrdjuje lekarskim pregledom specijaliste gastroenterologije ili radiologije ultrazvučnim pregledom. Kod sumnje na neku od komplikacija pacijent se upućuje na pregled magnetnom - MRCP (magnetic resonance cholecysto-pancreatography)

DETALJNIJE

Degenerativne promene javljaju se sa starenjem kičme, a kada uznapreduju toliko da izazivaju bolove i dovedu do smanjene pokretljivosti, reč je o spondilozi. Da li ćemo u sedmoj deceniji zadržati pokretljivost i vitalnost ili ćemo već u petoj deceniji biti polupokretni, u najvećoj meri zavisi od nas samih i našeg odnosa prema kičmenom stubu.

DETALJNIJE

Kompjuterizovana tomografija (MSCT) zglobova je neinvazivno dijagnostičko snimanje koje se u mišićno-zglobnom sastavu najčešće izvodi na traženje specijaliste ortopeda, fizijatra, traumatologa ili radiologa kada specijalista smatra da se može dobiti dodatne informacije koje će mu pomoći u planiranju lečenja ili preoperativnoj pripremi pacijenta.

DETALJNIJE

Upala sinusa (sinuzitis) često je i ponovaljajuće zapaljenje sa kojim gotovo nema osobe koja se nije susrela bilo zbog infekcije, alergije ili drugih uzroka. Ukoliko upala ne reaguje na terapiju ili je reč o ponavljanim epizodama sinusitisa, tada je neizbežna radiološka obrada. MSCT sinusa (multislajsna kompjutorizovana tomografija) metoda je izbora za dijagnostičko ispitivanje nazalnih sinusa.

DETALJNIJE

Multislajsna kompjuterizovana tomografija (MSCT) abdomena je dijagnostička metoda kojom se iz različitih uglova dobijaju slike preseka celog abdomena ili selektivno regije od interesa. Ovom pretragom dobijamo dijagnostičke informacije o stomačnim organima, uključujući jetru, gušteraču, slezinu, žučnu kesu , bubrege, nadbubrežne žlezde, mokraćne bešike i polne organe – prostatu kod muškaraca, odnosno maternicu i jajnike kod žena.

DETALJNIJE